2017 rok

W 2017 roku, w ramach edukacji prawnej dzieci i młodzieży, w Sądzie Rejonowym w Wieluniu zorganizowano następujące zajęcia i spotkania:

 1. w dniu 19 kwietnia 2017 r. uczniowie II klasy Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie brali udział w charakterze publiczności w rozprawie sądowej w VI Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Pajęcznie,

 2. w dniu 14 marca 2017 r.  uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie brali udział w charakterze publiczności w rozprawie sądowej w VIII Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Pajęcznie,

 3. w dniu 10 kwietnia 2017 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Wieluniu zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, wybranymi dziedzinami prawa, strukturą organizacyjną Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,

 4. w dniu 26 kwietnia 2017 r. dwie uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu, w ramach XIV Dnia Przedsiębiorczości odbywającego się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zapoznały się z pracą urzędników Sądu Rejonowego w Wieluniu obsługujących interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, a ponadto wzięły udział w charakterze publiczności w rozprawie cywilnej,

 5. w dniu 23 maja 2017 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych o tematyce prawnej w związku z obchodami Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.

 6. w dniu 09 czerwca 2017 r. uczniowie II klasy Szkoły Podstawowej w Ostrówku zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,

 7. w dniach 06 i 09 czerwca 2017 r. uczniowie III klasy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej w Wieluniu zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, strukturą organizacyjną Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum.

 8. w dniu 10.10.2017 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą gimnazjalną Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi SPSK w Wieluniu pt.: "Masz prawo do mediacji - mediacja szkolna i rówieśnicza" w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w 2017 r. Młodzież zapoznała się z instytucją mediacji oraz sposobami rozwiązywania konfliktów rówieśniczych i szkolnych w drodze mediacji.

 9. w dniu 15.11.2017 r. uczniowie II Klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka wzięli udział w charakterze publiczności w dwóch rozprawach sądowych w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz zwiedzali budynek Sądu, w tym pomieszczenia dla osób aresztowanych.

 10. w dniu 08.12.2017 r. uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Wieluniu wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w budynku Sądu, podczas którego zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, strukturą organizacyjną Sądu Rejonowego w Wieluniu, rolą sądów i innych organów wymiaru sprawiedliwości, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum.

 11. w dniu 11.12.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu wzięli udział w charakterze publiczności w rozprawie sądowej w II Wydziale Karnym.

 

W ramach edukacji prawnej dzieci i młodzieży w zajęciach prowadzonych przez kuratorów zawodowych na terenie poszczególnych szkół w 2017 r. uczestniczyli:

 1. w dniu 27.02.2017 r. uczniowie Gimnazjum w Osjakowie – pogadanka nt. „Nieletni wobec przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”,
 2. w dniu 22.03.2017 r. oraz w dniu 28.03.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – pogadanki nt. „Odpowiedzialność karna uczniów wchodzących w dorosłość w świetle obowiązujących przepisów prawnych”,
 3. w dniu 14.06.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu – pogadanka nt. „Nieletni wobec przepisów Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”,
 4. w dniu 04.10.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie – pogadanka nt. „Profilaktyka przemocy w rodzinie”,
 5. w dniach 10.10.2017 r. i 11.10.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu – pogadanki nt. „Skutki prawne lekceważenia obowiązku szkolnego przez uczniów w świetle Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”,
 6. w dniu 21.11.2017 r. uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu - pogadanka nt. „Eurosieroctwo i zagrożenia z tym związane. Opieka nad osobami małoletnimi w kontekście problemu eurosieroctwa. Informacje o sposobach pomocy osobom objętym tym problemem”.

Rejestr zmian dla: 2017 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
dodanie nowych informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d