2018 rok

W 2018 roku, w ramach edukacji prawnej dzieci i młodzieży, w Sądzie Rejonowym w Wieluniu zorganizowano następujące zajęcia i spotkania:

 1. w dniu 23 lutego 2018 r. 20 uczniów Szkoły Podstawowej w Masłowicach wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną , a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,
 2. w dniu 23 lutego 2018 r. 33 uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Działoszynie wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,
 3. w dniu 02 marca 2018 r. 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Mierzycach wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, archiwum,
 4. w dniu 05 marca 2018 r. 24 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu wzięło udział w charakterze publiczności w rozprawie w II Wydziale Karnym, a ponadto przekazano im informacje dotyczące roli sądów, pracy Sądu Rejonowego w Wieluniu i jego struktury organizacyjnej. Uczniowie zwiedzili także budynek Sądu, w tym pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,
 5. W dniu 09 marca 2018 r. 36 uczniów Szkoły Podstawowej w Lututowie wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,
 6. W dniu 09 marca 2018 r. 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Wiewcu wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,
 7. w dniu 16 marca 2018 r. 38 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,
 8. w dniu 16 marca 2018 r. 37 uczniów Szkoły Podstawowej im. 72 PP „RADOM” w Konopnicy wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,
 9. w dniu w dniu 21 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Wieluniu wziął udział w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu, w ramach którego uczniowie mogli zapoznać się z pracą protokolanta oraz sędziego,
 10. w dniu 23 marca 2018 r. 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum, „niebieski pokój”,
 11. w dniu 23 marca 2018 r. 12 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki w Bieńcu wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,
 12. w dniu 26 marca 2018 r. 25 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach wzięło udział w charakterze publiczności w rozprawie karnej w II Wydziale Karnym,
 13. w dniu 06 kwietnia 2018 r. 44 uczniów Szkoły Podstawowej w Biadaszkach i Szkoły Podstawowej w Ostrówku wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,
 14. w dniu 06 kwietnia 2018 r. 23 uczniów Szkoły Podstawowej w Parcicach wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,
 15. w dniu 13 kwietnia 2018 r. 40 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Działoszynie  wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum,
 16. w dniu 13 kwietnia 2018 r. 20 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie  wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, archiwum,
 17. w dniu 23 kwietnia 2018 r. 43 uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie wzięło udział w charakterze publiczności w rozprawie w VI Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą  w Pajęcznie,
 18. W dniu 11 maja 2018 r. 44 uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum, „niebieski pokój”,
 19. W dniu 11 maja 2018 r. 16 uczniów Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Sokolnikach oraz Szkoły Podstawowej w Starym Ochędzynie wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz jego strukturą organizacyjną, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, Biuro Obsługi Interesantów, archiwum, „niebieski pokój”,
 20. w dniu 18 maja 2018 r. 25 uczniów II klasy gimnazjalnej Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, archiwum,
 21. w dniu 18 maja 2018 r. 26 uczniów VI i VII klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciszynie wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, archiwum,
 22. w dniu 05 czerwca 2018 r. 20 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu wzięło udział w charakterze publiczności w rozprawie karnej w II Wydziale Karnym,
 23. w dniu 08 czerwca 2018 r. 15 uczniów II klasy gimnazjalnej Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, archiwum,
 24. w dniu 08 czerwca 2018 r. 11 uczniów VII Szkoły Podstawowej w Chorzewie wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, archiwum,
 25. w dniu 12 czerwca 2018 r. 24 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu wzięło udział w charakterze publiczności w rozprawie karnej w II Wydziale Karnym,
 26. w dniu 15 czerwca 2018 r. 15 uczniów III klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, archiwum,
 27. w dniu 15 czerwca 2018 r. 38 uczniów VI klas Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, archiwum,
 28. w dniu 05 października 2018 r. 53 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, archiwum,
 29. w dniu 07 grudnia 2018 r. 44 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przekazano im informacje dotyczące roli sądów, zostali zapoznani z pracą Sądu Rejonowego w Wieluniu, a ponadto zwiedzili budynek Sądu, w tym salę rozpraw, pomieszczenia dla osób aresztowanych, „niebieski pokój”, archiwum,

 

W ramach edukacji prawnej dzieci i młodzieży w zajęciach prowadzonych przez kuratorów zawodowych na terenie poszczególnych szkół w 2018 r. uczestniczyli:

 1. w dniu 17.01.2018 r. rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Białej – pogadanka nt. „Odpowiedzialność sądowa osób poniżej 12 roku życia. Środki wychowawcze stosowane przez sąd dla nieletnich. Odpowiedzialność opiekunów prawnych dzieci dopuszczających się cyberprzemocy przed sądem rodzinnym”,
 2. w dniu 23.01.2018 r. rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu – pogadanka nt. „Odpowiedzialność osób  nieletnich przed prawem w sytuacji wykazywania przejawów demoralizacji i popełniania czynów karalnych”,
 3. w dniu 22.01.2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pajęcznie – pogadanka nt. „Nieletni wobec przepisów Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”,
 4. w dniu 25.01.2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Osjakowie – pogadanka nt. „Nieletni wobec przepisów prawa”,
 5. w dniu 15 lutego 2018 r. uczniowie dwóch II klas (41 uczniów)  i  dwóch III klas (40 uczniów) Gimnazjum w Zespole Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach – pogadanka nt.: „Odpowiedzialność osób nieletnich przed prawem w sytuacji wykazywania przejawów demoralizacji i popełniania czynów karalnych”,
 6. w dniu 23 lutego 2018 r.  uczniowie VI i VII klasy Szkoły Podstawowej w Wyszanowie  (30 uczniów) - pogadanka nt. „Zjawisko demoralizacji. Zagrożenia dotykające ludzi młodych. Radzenie sobie w sytuacjach stresujących. Świadoma odpowiedzialność za swoje wybory”,
 7. w dniu 28 lutego 2018 r. uczniowie klas III-VII Szkoły Podstawowej w Bieniądzicach (75 uczniów) – pogadanka nt. „Postępowanie sądowe z udziałem osób nieletnich. Omówienie okoliczności, które przyczyniają się do wszczęcia postępowania przed  sądem  wobec osób wykazujących przejawy demoralizacji i dokonujących czynów karalnych”,
 8. w dniu 01 marca 2018 r. uczniowie dwóch klas VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie (łącznie 35 uczniów) – spotkanie informacyjne nt.: „Zapoznanie z zawodem kuratora sądowego”,
 9. w dniu 02 marca 2018 r. uczniowie klas IV i V oraz VI i VII Szkoły Podstawowej w Ożarowie (łącznie 49 uczniów) – pogadanka nt.: „Aktualne problemy w szkołach w kontekście odpowiedzialności nieletniego”,
 10. w dniu 02 marca 2018 r. uczniowie klas IV i V oraz klas VI i VII w Szkole Podstawowej w Komornikach (łącznie 43 uczniów) pogadanka nt.: „Aktualne problemy w szkołach w kontekście odpowiedzialności nieletniego”,
 11. w dniu 15.03.2018 r. 60 uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu – spotkanie z sędzią i kuratorem zawodowym nt.: „Prezentacja zawodu sędziego i kuratora sądowego oraz odpowiedzialność prawna nieletnich”,
 12. w dniu 23 marca 2018 r. uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Rząśni (53 uczniów) – pogadanka nt. „Demoralizacja i jej przejawy oraz skutki prawne. Przemoc, jej rodzaje i skutki”. Ponadto uczniom zaprezentowano zawód kuratora sądowego, jego rolę, zadania i charakter codziennej pracy,
 13. w  dniu 23 marca 2018 r. uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej i klasy II Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych  im. Władysława Jagiełły w Dzietrznikach (35 uczniów) – pogadanka nt.: „Wybrane zagadnienia z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz  Kodeksu Karnego  Wykonawczego”,
 14. w dniu 26 marca 2018 r. uczniowie II klasy Gimnazjum oraz klas V i VII Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkola w Mokrsku (84 uczniów) – pogadanka nt.: „Odpowiedzialność  nieletnich wobec prawa",
 15. w dniu 11 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy VI i VII (25 uczniów) Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach -  pogadanka nt.: „Struktura sądownictwa, funkcje poszczególnych sądów, rola sądów, prawa i obowiązki obywatela w sądzie, nieletni wobec przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i kodeksu karnego (w szczególności zagadnienia dot. demoralizacji nieletnich, odpowiedzialności karnej nieletnich)”,
 16. w dniu 20 kwietnia 2018 r. uczniowie VI i VII klasy (29 uczniów) Szkoły Podstawowej w Pieczyskach  - pogadanka nt.: „Zjawisko demoralizacji, zagrożenia dotykające ludzi młodych, radzenie sobie w sytuacjach stresujących, świadoma odpowiedzialność za swoje wybory”,
 17. w dniu 23 kwietnia 2018 uczniowie V, VI i VII klasy (17 uczniów) Szkoły Podstawowej w Sieńcu  - pogadanka nt.: „Struktura sądownictwa, funkcje poszczególnych sądów, rola sądów, prawa i obowiązki obywatela w sądzie, nieletni wobec przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i kodeksu karnego (w szczególności zagadnienia dot. demoralizacji nieletnich, odpowiedzialności karnej nieletnich)”,
 18. w dniu 25 kwietnia 2018 r. uczniowie VI i VII klasy (123 uczniów) Szkoły Podstawowej w Ostrówku oraz klas II a, II b, III a, i III b Gimnazjum - pogadanka nt.: „Struktura sądownictwa, funkcje poszczególnych sądów, rola sądów, prawa i obowiązki obywatela w sądzie, nieletni wobec przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i kodeksu karnego (w szczególności zagadnienia dot. demoralizacji nieletnich, odpowiedzialności karnej nieletnich)”,
 19. w dniu 25 kwietnia 2018 r. uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej w Białej oraz klas II i III gimnazjalnych (łącznie 137 uczniów) – pogadanka nt.: „Odpowiedzialność nieletnich przed sądem. Przemoc rówieśnicza i jej konsekwencje prawne”,
 20. w dniu 08 maja 2018 r. uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Wydrzynie (39 uczniów) - pogadanka nt.: „Wybrane zagadnienia z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeksu Karnego i Kodeksu Karnego Wykonawczego”,
 21. w dniu 17 maja 2018 r. rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie – pogadanka nt.: „Nieletni i małoletni wobec przepisów prawa”,
 22. w dniu 18 maja 2018 r. uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie oraz klas II i III gimnazjalnych (94 uczniów) – pogadanka nt.: „Aktualne problemy w szkołach w kontekście odpowiedzialności wobec prawa”,
 23. w dniu 18 maja 2018 r. uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Galewicach  (25 uczniów) – pogadanka nt.: „Zjawisko demoralizacji, zagrożeń dotykających młodych ludzi, radzenia sobie w sytuacjach stresujących, świadomej odpowiedzialności za swoje wybory”,
 24. dniu 28 maja 2018 r. uczniowie klas I-VII Szkoły Podstawowej w Toporowie (34 uczniów)  - pogadanka nt.: „ Struktura sądownictwa, funkcje poszczególnych sądów, rola sądów, prawa i obowiązki obywatela w sądzie, nieletni wobec przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i kodeksu karnego (w szczególności zagadnienia dot. demoralizacji nieletnich, odpowiedzialności karnej nieletnich)”,
 25. w dniu 16 listopada 2018 r. 23 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie w ramach programu: „Otwarta firma” w zajęciach dotyczących zawodu kuratora sądowego. Ponadto zajęcia dotyczyły zjawiska demoralizacji, zagrożeń dotykających ludzi młodych, radzenia sobie w sytuacjach stresujących oraz odpowiedzialności nieletnich,

 

W dniu 06.06.2018 r. sędzia orzekający w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wieluniu oraz kuratorzy zawodowi wzięli udział w przedsięwzięciu profilaktycznym „Dopóki masz wybór” organizowanym przez Burmistrza Wielunia oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu.

Rejestr zmian dla: 2018 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-12-12
Publikacja w dniu:
2018-12-12
Opis zmiany:
dodano informacje o zajęciach edukacyjnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-11-29
Publikacja w dniu:
2018-11-29
Opis zmiany:
dodano informacje o zajęciach edukacyjnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
dodano informacje o zajęciach edukacyjnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
uzupełnienie informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-06-11
Publikacja w dniu:
2018-06-11
Opis zmiany:
dodano nowe informacje
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-06
Opis zmiany:
uzupełniono informacje
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
uzupełniono informacje
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-05-15
Publikacja w dniu:
2018-05-15
Opis zmiany:
dodano nowe informacje
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-04-23
Publikacja w dniu:
2018-04-23
Opis zmiany:
uzupełniono treść artykułu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-19
Opis zmiany:
dodano nowe informacje
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
dodano nowe informacje
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
dodano nowe informacje
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
uzupełniono treść artykułu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
uzupełnienie nowych informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d