Biegli sądowi

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) -  biegłych sądowych ustanawia Prezes Sądu Okręgowego.

Prezes Sądu Okręgowego prowadzi listy biegłych sądowych według  gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.

Aktualna lista biegłych sądowych dostępna jest na stronie Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi