e-PUAP

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 570) od 1 maja 2008 r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Wieluniu za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej pod adresem:


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Sąd Rejonowy w Wieluniu

 

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Wieluniu niezbędne jest posiadanie:

•konta użytkownika na platformie ePUAP (konto bezpłatne)

•bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Formularz ogólny pisma/wniosku/pozwu dostępny jest z poziomu platformy ePUAP w menu „Katalog usług". Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych, o których mowa poniżej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 180) akceptowanymi przez Sąd Rejonowy w Wieluniu formatami elektronicznymi są: .doc, .docx, .gif, .jpg, .pdf, .rtf, .txt, .xls, .xlsx, .ods oraz .odt. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Przed wysłaniem wszystkie dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Instrukcja zakładania konta użytkownika oraz obsługi platformy epuap znajduje się na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc .