Edukacja prawna

W celu propagowania edukacji prawnej dzieci i młodzieży Sąd Rejonowy w Wieluniu informuje, iż posiada możliwość zorganizowania następujących form edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych:

  1. przeprowadzenie lekcji w szkołach przez sędziów i kuratorów zawodowych w zakresie uzgodnionym  ze szkołami,

  2. przeprowadzenie spotkań informacyjnych w sprawie mediacji rówieśniczej,

  3. przeprowadzenie symulacji rozpraw z udziałem uczniów w szkole lub w sądzie, których celem jest zwrócenie uwagi na aktualny problem w szkole (np. naruszanie godności osobistej uczniów przez rówieśników),

  4. wizyty w sądzie i przeprowadzenie pogadanek informujących  o roli sądów oraz prawach  i obowiązkach obywatela w sądzie lub udział w rozprawie.


W celu zorganizowania jednej z wyżej wymienionych form edukacyjnych dyrektor szkoły podstawowej lub innej placówki oświatowej powinien złożyć do Prezesa Sądu Rejonowego w Wieluniu wniosek, w którym należy zawrzeć następujące informacje:

• określenie wybranego rodzaju formy edukacyjnej,

• wstępne określenie preferowanego  terminu (miesiąc, dzień tygodnia),

• określenie ilości i wieku uczestników,

• podanie danych osoby do kontaktu ze strony szkoły lub placówki oświatowej.

Wniosek należy przesłać przez operatora pocztowego, złożyć osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu pok. 116, 117 lub przesłać na adres: administracja@wielun.sr.gov.pl

Informacji w kwestiach organizacyjnych udzielają pracownicy Oddziału Administracyjnego pod nr tel. 43 84 20 165 i 43 84 20 144.

O umówienie spotkania informacyjnego, którego celem byłoby przekazanie informacji o roli sądów oraz prawach i obowiązkach obywatela w sądzie mogą również występować stowarzyszenia i organizacje społeczne.

 

Poniżej przedstawiamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości zawierający publikację PORADNIKA PRAWNEGO DLA MŁODZIEŻY „Przychodzi uczeń do prawnika….”

 

https://www.ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy

Rejestr zmian dla: Edukacja prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
przebudowa artykułu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
dodano punkty 10 i 11 w treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2017-11-22
Opis zmiany:
dodano pkt 9 w treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
dodano pkt 8 w treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
zmiana treści informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
uzupełniono tekst
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Magdalena Kościarz
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-08-28
Publikacja w dniu:
2017-08-28
Opis zmiany:
b/d