Informacje dla osób niesłyszących

W związku z ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) informujemy, iż:

Sąd Rejonowy w Wieluniu udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się osób uprawnionych (dla osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się) w kontaktach z naszym Sądem za pomocą następujących środków:

  • korzystanie z poczty elektronicznej: administracja@wielun.sr.gov.pl 
  • przesyłanie faksów na numer (43) 6568970
  • osobiste stawiennictwo w Sądzie: adres Sąd Rejonowy w Wieluniu Pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń Oddział Administracyjny, pok. 116-117
  • przesłanie dokumentów na adres Sądu Rejonowego w Wieluniu

Ponadto Sąd Rejonowy w Wieluniu zapewnia:

  • możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego, świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej,
  • osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną lub nadane faksem na podane powyżej adresy,
  • wzory formularzy w formie elektronicznej znajdują się w zakładce "Przyjmowanie i załatwianie spraw – Wzory pism i formularze”.

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób niesłyszących