Konta bankowe i płatności

Konta bankowe Sądu Rejonowego w Wieluniu

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty w sprawach cywilnych i karnych)

NBP O/Łódź  07 1010 1371 0029 1622 3100 0000 

Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia z tytułu prowadzonych przetargów, reszty ceny nabycia nieruchomości, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe)

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi

PLN 26 1130 1017 0021 1001 4890 0004
USD 96 1130 1017 0021 1001 4890 0005
EUR 80 1130 1017 0021 1001 4890 0002
CHF 10 1130 1017 0021 1001 4890 0001
GBP 53 1130 1017 0021 1001 4890 0003

Sumy na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzeń dla biegłych, tłumaczy, kuratorów)

NBP O/Łódź      44 1010 1371 0029 1613 9800 0000

Fundusz pomocy postpenitencjarnej  (świadczenia pieniężne)

Bank Gospodarstwa Krajowego   30 1130 1163 0014 7128 2920 0001

Opłaty i należności w sprawach można wnieść na odpowiednie wskazane powyżej konta bankowe lub w kasie mieszczącej się w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu, Plac Jagielloński 1.

W budynku mieszczącym Zamiejscowe Wydziały z siedzibą w Pajęcznie możliwy jest jedynie zakup znaków opłaty sądowej.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe i płatności