Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału:
Edyta Szczepaniak
pok. 116
telefon: 43 84 20 144
faks: 43 65 68 970

e-mail: administracja@wielun.sr.gov.pl 

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego w Sądzie należą:

 1. Sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów,
 2. Sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu,
 3. Sprawy kuratorów społecznych,
 4. Sprawy wewnętrznej organizacji Sądu, w tym sprawy ławników,
 5. Sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,
 6. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,
 7. Prowadzenie Biura Obsługi Interesantów, biblioteki i ewidencji depozytów,
 8. Nadzór nad archiwum zakładowym,
 9. Prowadzenie sekretariatu prezesa sądu i dyrektora sądu,
 10. Sprawy planowania, przygotowania i realizacji zamówień publicznych,
 11. Sprawy zaopatrzenia sądu w niezbędne materiały, urządzenia i wyposażenie oraz organizacja zakupu usług,
 12. Administrowanie nieruchomościami Sądu,
 13. Prowadzenie ewidencji majątku Sądu w systemie informatycznym.

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny