Ośrodek Kuratorski nr 1

Przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu działa Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Wieruszowie (98-400 Wieruszów przy ulicy Rynek nr 21), powołany aktem utworzenia ośrodka wydanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu w dniu 28.05.2015 r. Ośrodek kuratorski prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości. Przyjęcie uczestnika do Ośrodka do ośrodka następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego – Kurator zawodowy – Katarzyna Sułot-Drobnik

Rejestr zmian dla: Ośrodek Kuratorski nr 1