Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Wieluniu jest sądem powszechnym, sprawującym wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu.  Jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z budżetu państwa. Został powołany rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.05.1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości i działa od dnia 01 czerwca 1975 r.

Obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Wieluniu obejmuje następujące powiaty:

 • Powiat wieluński - gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas.
 • Powiat wieruszowski - gminy: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów,
 • Powiat pajęczański - gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce.

Akty prawne regulujące organizację i kompetencje Sądu:

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 69 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.),
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1407 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1476 ze zm.),
 • ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),
 • ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.),
 • ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 795 ze zm.),
 • ustawa o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 246 ze zm.),
 • oraz inne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określających działanie wydziału pracy, prowadzenia ksiąg wieczystych, archiwizacji akt i innych dokumentów sądowych.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna