Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem (ofiarą przestępstwa), zasługujesz na otrzymanie wsparcia i ochrony.

W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Możesz otrzymać pomoc w formie:

  •   informacji prawnej,
  •   pomocy psychologicznej,
  •   pokrycia kosztów rehabilitacji, 
  •   pomocy finansowej i materialnej

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych .

W Wieluniu działa Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ul. Wiśniowa 12

Rejestr zmian dla: Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem