Przyjmowanie skarg i wniosków

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu

Skargi i wnioski na działalność Sądu Rejonowego w Wieluniu przyjmowane są:

  • w formie pisemnej przesłanej listownie na adres: Sąd Rejonowy w Wieluniu, Pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń,
  • w formie pisemnej złożone osobiście w Oddziale Administracyjnym,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: fax: 043 656 89 70,
  • e-mail: administracja@wielun.sr.gov.pl,
  • w formie ustnej w trakcie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków przez Prezesa Sądu.
Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 14.00.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności zarówno Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądu Rejonowego w Wieluniu, organem właściwym do rozpatrzenia jest Prezes Sądu Okręgowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Wieluniu jest Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Sądu określają:

  • rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524).

Rejestr zmian dla: Przyjmowanie skarg i wniosków

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-10
Publikacja w dniu:
2017-04-10
Opis zmiany:
b/d